มจพ. จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อสนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัยร่วมแข่งขัน World Robocup Rescue 2018.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทย–จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

กิจกรรมอื่นๆ