มจพ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเป็นท่านแรก

กิจกรรมอื่นๆ