ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป อัพเดต : 17 กรกฎาคม 2566

มจพ. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 65 ปี
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ รวมทั้งทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
1. ตรวจสอบรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ได้ที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/Alumni2017/pages/index.php (กรณีเคยได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นแล้ว ไม่สามารถเสนอชื่อได้อีก)
2. อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี
3. กรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อและประวัติ พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
– แบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
– ภาพถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (จำนวน 2 ภาพ)
– หลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาที่ มจพ.
– หลักฐานแสดงการสร้างชื่อเสียง
– หลักฐานการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า
4. ส่งข้อมูลมาที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อพร้อมภาพถ่ายและสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปที่ :
คุณพรทิพย์ พูนสกุล
ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

พร้อมไฟล์ข้อมูลไปที่ E-mail : alumni@op.kmutnb.ac.th

ฝ่ายเลขานุการ
คุณพรทิพย์ พูนสกุล หรือ คุณเรือนทิพย์ ทองใบ โทรศัพท์ : 0 2555 2000 ต่อ 1314 หรือ
09-5930-9229 (พรทิพย์ พูนสกุล)
08-9554-3888 (เรือนทิพย์ ทองใบ)

ข่าวอื่นๆ

 • พิธีประกาศเกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ.”

  อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

  อ่านต่อ
 • ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

  อัพเดต: 23 มกราคม 2566
  อ่านต่อ
 • มจพ. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 64 ปี

  อัพเดต: 12 ตุลาคม 2565
  อ่านต่อ
 • มจพ. และ สศวพ. จัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 5 ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

  อัพเดต: 12 ตุลาคม 2565
  อ่านต่อ