ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 • พิธีประกาศเกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ.”

  อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

  อ่านต่อ
 • มจพ. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566

  อัพเดต: 17 กรกฎาคม 2566
  อ่านต่อ
 • ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

  อัพเดต: 23 มกราคม 2566
  อ่านต่อ
 • มจพ. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 64 ปี

  อัพเดต: 12 ตุลาคม 2565
  อ่านต่อ
 • มจพ. และ สศวพ. จัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 5 ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

  อัพเดต: 12 ตุลาคม 2565
  อ่านต่อ
 • มจพ. ร่วมกับ มจร. พัฒนานวัตกรรม เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัล ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

  อัพเดต: 12 ตุลาคม 2565
  อ่านต่อ
 • มจพ. จัดพิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

  อ่านต่อ
 • ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

  อัพเดต: 21 มกราคม 2565
  อ่านต่อ
 • มจพ. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 63 ปี

  อัพเดต: 8 ตุลาคม 2564
  อ่านต่อ
 • ผศ. สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มจพ.ให้สัมภาษณ์ ETV Thailand

  อัพเดต: 19 กรกฎาคม 2564
  อ่านต่อ
 • รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี ให้สัมภาษณ์วิทยุ เรื่อง หุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC สู้ภัยโควิค-19

  อัพเดต: 19 กรกฎาคม 2564
  อ่านต่อ
 • คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา เรื่อง “การรับมือของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจากวิกฤตการณ์ COVID-19”

  อัพเดต: 10 มีนาคม 2564
  อ่านต่อ
 • มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  อัพเดต: 3 มีนาคม 2564
  อ่านต่อ
 • ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ร่วมแถลงข่าว “NRCT Talk เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม (ครั้งที่ 2)” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  อัพเดต: 3 มีนาคม 2564
  อ่านต่อ
 • มจพ. ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงฯ

  อ่านต่อ
 • กองกิจการนักศึกษา มจพ. จัดโครงการบริจาคโลหิต “รวมน้ำใจ จิตอาสา ต้านภัยโควิด-19” ในวันที่ 25 ก.พ. 2564

  อ่านต่อ
 • ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

  อัพเดต: 27 มกราคม 2564
  อ่านต่อ
 • ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

  อัพเดต: 27 ตุลาคม 2563
  อ่านต่อ
 • มจพ. ประกาศกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

  อัพเดต: 2 ตุลาคม 2563
  อ่านต่อ

 • ทั้งหมด 38 รายการ