วันรวมน้ำใจชาว มจพ. “65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 มจพ. ได้รับเกียรติจาก ดร. แอ็นสท์ ไรเชิล (Dr. Ernst Reichel) เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน”

อ่านต่อ

กิจกรรมล่าสุด

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566

ค้นหาข้อมูลศิษย์เก่า

Social Media

ปรัชญา

"พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"


ปณิธาน

“มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”