คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มจพ. ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “รวมน้ำใจ จิตอาสา ต้านภัยโควิด-19”

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “รวมน้ำใจ จิตอาสา ต้านภัยโควิด-19” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นโลหิตสำรองสำหรับผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุ ในสถานการณ์โควิด-19 มีผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง ทำให้คลังเลือดจากโรงพยาบาลขาดแคลนและเพื่อเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ได้กุศลสามารถต่อชีวิตให้กับผู้อื่น โดยการบริจาคโลหิต 1 ครั้ง ช่วยต่อชีวิตกับผู้ป่วยได้ถึง 3 คน อีกทั้งยังทำให้มีเลือดเพียงพอในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้ทั้งคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานอาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กิจกรรมอื่นๆ