มจพ. จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ." ประจำปี 2566

มจพ. ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ.” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ครบรอบ 65 ปี พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติแด่ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รายละเอียดศิษย์เก่าดีเด่น https://together.kmutnb.ac.th/index.php

วิดีทัศน์ศิษย์เก่าดีเด่น https://youtube.com/playlist...

กิจกรรมอื่นๆ